Entreprenörsarenan AB är ett helägt dotterbolag till Entreprenörsarenan Bohuslän ideell förening. 40 företag och organisationer är nu medlemmar i föreningen. Entreprenörsarenan AB är inriktat på den kommersiella delen av föreningens verksamhet. Företaget fokuserar på att utveckla affärer, särskilt spin-outs, en typ av affärsutveckling som startar med en idé som finns i aktiva företag och som av någon anledning inte kan utvecklas där. Entreprenörsarenan kan tillföra resurser för att förverkliga affärer baserat på en beprövad process för utveckling. Vi ökar nu vår kapacitet för affärsutveckling.

peranders bergstromMed start 1/10 börjar Per-Anders Bergström tjänsten som VD på Entreprenörsarenan AB. Per-Anders kommer från COWI-koncernen där han senast arbetat som kontorschef på dotterbolaget CAP AB efter att tidigare innehaft en tjänst som marknadschef på COWI Management AB (fd FB Management AB).