projektet startatAffärsman/-kvinna söks till färdigt produktkoncept för fritidsmarknaden. Uppdraget innebär att tillsammans med innovatören och oss i Entreprenörsarenan leda ett företag ut på marknaden i Sverige och Europa.

Det är från början upplagt på konsultbasis men kan i förlängningen, om vi lyckas, bli ditt nya jobb. Du måste ha ett stort intresse av sjöliv och av att marknadsföra fritidsprodukter. Givetvis är du en entreprenörsjäl och kan ta på dig ledarskapet för ett företag under utveckling.

Anmäl ditt intresse till Bernt Andersson, tfn: 0708-47 87 92. Vi kommer att informera mera efter att vi slutit sekretessavtal.