Våra samarbetspartner i projektet:

IndustriDesignLogotyp VGR
Recurso Konsult AB
Hovås Komposit AB
Båtskroten i Väst AB
Högskolan Borås
Chalmers Tekniska Högskola
Chalmers Recycling
Chalmers Industriteknik
Swerea SICOMP AB