Kanske ingen stor sak men vi har ändå bett Föreningens ordförande Lennart Olausson att förklara skälen till detta. Han säger att ordet Entreprenörsriket känns lite föråldrat och det blir för många likartade ord som vi får besvär med att förklara skillnaden emellan.

– Vi vill renodla och satsa på två lättförståeliga namn som förenklar för såväl medlemmar som alla andra entreprenörer i Fyrbodal.

Det ena är

Entreprenörsarenan
som föreningen heter och som har fokus på entreprenörssystemet för många och arbetar med seminarier, workshops, events och samverkan med andra aktörer. Entreprenörsarenan erbjuder lokaler och testlabb för utveckling av både produkter och tjänster och denna är öppen för både nystartare och aktiva företag från hela Fyrbodal. Det av föreningen helägda dotterbolaget Entreprenörsarenan AB har fokus på att driva affärsutveckling och kommersialisering i vår inkubator. Därigenom förädlas projekt från företag/personer till nya och växande företag.

Det andra namnet är

Entreprenörsparken™
Som är namnet på mötesplatsen och inkubatorn, vilken har status som Base Camp från 2011 enligt Innovationsbron och arbetar på samma nivå som 46 andra erkända inkubatorer över hela Sverige. Där finns plats för entreprenörer från hela Fyrbodal att tillsammans med duktiga erfarna företagare och affärsutvecklare jobba med utveckling av sina produkter och tjänster. I Entreprenörsparken™ finns också Nyföretagarcentrum, flera företag i olika branscher samt Uppfinnareföreningen. Vi har också ansökt om registrering av varumärket Entreprenörsparken.