Entreprenörsarenan fick idag besked om att Entreprenörsparken™ antagits till BASECAMP från Innovationsbron. Vi är mycket nöjda med att vår ansökan beviljats och att Innovationsbron kommit fram till att vår inkubator uppfyller kraven. Basecamp är ett av tre insatsområden inom Innovationsbrons B.I.G Sweden. Se www.innovationsbron.se för mer information om B.I.G Sweden.

Ovanstående är kanske lämplig ingress och så tar vi resten på Läs mer: Business Incubation and Growth Sweden, B.I.G. Sweden, är Innovationsbrons nya satsning på inkubatorer och inkubationsutveckling, riktad till inkubationsmiljöer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus. B.I.G. Sweden är en vidareutveckling av det tidigare programmet IBIP som initierades av Vinnova 2003 under namnet Vinnkubator. Genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring, samverkan och finansiering skapar B.I.G. Sweden värde för Sveriges inkubationsmiljöer så att de i sin tur kan skapa bästa möjliga förutsättningar för jobb i fler och växande företag.

Se vidare Beslutsbrevet i pdf-format.