Entreprenörsarenan har fått ett projektanslag från Fyrbodals kommunalförbund att göra en förstudie, pilot, för något vi kallar Tjänstedynamik. Förstudien syftar till att skapa beslutsunderlag för ett utvecklingsprogram liknande Industriell Dynamik men riktat till innovativa tjänsteföretag i hela Fyrbodal.

Förstudien skall ge ett relevant beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om man skall gå vidare med upplägget. En pilot med ca 15 företagsbesök skall då ha genomförts. Vi skall också redovisa organisering och förslag till Beslutsgrupp för ett mer omfattande projekt. Entreprenörsarenan kommer att använda sitt omfattande nätverk för att genomföra förstudien snabbt och slutredovisa i slutet på augusti detta år.