sidtop entreprenor b

Franskans ”entrepreneur” förekommer i en fransk ordbok redan på 1400-talet och betyder "den som uträttar något”.

Entreprenör är ett begrepp för en företagsam person, ofta i betydelsen företagsgrundare. I vidare bemärkelse används ordet för personer som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång.

Entreprenörsarenan söker kontinuerligt efter entreprenörer som är villiga att utveckla idéer till affärskoncept. Tillsammans med en utvald innovatör och Entreprenörsarenans projektledare skapar du kreativa förutsättningar och hittar vägar till framgång och företagande.

Låter det spännande?
Kontakta oss så berättar vi mer om dina möjligheter.

 

Kontakta oss »

 

Joseph A. Schumpeter

joseph

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) var en nationalekonom som främst
blivit känd för sina studier av ekonomisk utveckling.

För Schumpeter var entreprenören den fundamentala faktorn bakom den industriella revolutionens utveckling.

Hans definition av entreprenörskapet är någon som genomför nya kombinationer och innovationer av en redan existerande produkt.